Đăng ký tham dự

Lưu ý :
- Tất cả các trường hợp đăng ký hộ sẽ được xem là không hợp lệ.
- Khi đăng ký tham dự tại Website chính thức của Vietnam Motor Show 2016 sẽ được miễn phí một vé vào cổng.
- Mọi đăng ký online gửi về Ban tổ chức trước 17h ngày 04/10/2016.