Xế độc Mercedes G 500 Edition tại Vietnam Motor Show 2016